non bộ Tam sơn đá xanh đen rừng cúc phương

Liên hệ

Kích thước 3.8 x 2.3 x 5.6 m

Mô tả

non bộ Tam sơn đá xanh đen rừng cúc phương