Non bộ tam sơn đá Tuyết Sơn

Liên hệ

Kích thước 4.1 x 2.6 x 5.3 m

Mô tả

Non bộ tam sơn đá Tuyết Sơn