Hồ koi đá quý Tuyết Sơn, cuội vân mây

Liên hệ

Kích thước 3.2 x 2.6 x 3.8 m

Mô tả

Hồ koi đá quý Tuyết Sơn, cuội vân mây