Thác nước đá khứa Hoà bình

Liên hệ

Kích thước 8.0 x 3.6 x 8.9 m

Mô tả

Thác nước đá khứa Hoà bình