Non bộ Bút chấm thuỷ, đá Tuyết sơn cao 6,8m thi công tại thành phố Vĩnh yên.

Liên hệ

Mô tả

Non bộ Bút chấm thuỷ, đá Tuyết sơn cao 6,8m thi công tại thành phố Vĩnh yên.