Non bộ đá đen Ninh Vân

Liên hệ

Kích thước 3.8 x 2.6 x 4.3 m

Mô tả

Non bộ đá đen Ninh Vân