Non bộ đá Tuyết sơn 14

Liên hệ

Kích thước 4.3 x 2.8 x 4.8 m

Mô tả

Non bộ đá Tuyết sơn 14