Non bộ đá Tuyết Sơn 8

Liên hệ

Kích thước 3.3 x 2.6 x 5.3 m

Mô tả

Non bộ đá Tuyết Sơn 8