Non bộ đá Tuyết Sơn loại 1

Liên hệ

Kích thước 2.3 x 1.8 x 2.8 m

Mô tả

Non bộ đá Tuyết Sơn loại 1