Non bộ đá Tuyết sơn Quỳ hợp: cao 2,3m, rộng 2,6m

Liên hệ

Mô tả

Non bộ đá Tuyết sơn Quỳ hợp: cao 2,3m, rộng 2,6m