Non bộ đá Tuyết sơn xanh ngọc, cao 3,2m, rộng 3,6m thi công tại Văn giang- Hưng yên

Liên hệ

Mô tả

Non bộ đá Tuyết sơn xanh ngọc, cao 3,2m, rộng 3,6m thi công tại Văn giang- Hưng yên