Non bộ- hình thức tam sơn, đá đen Ninh Bình 1

Liên hệ

Kích thước 5.8 x 3.2 x 6.8 m

Mô tả

Non bộ- hình thức tam sơn, đá đen Ninh Bình 1