Non bộ- hình thức tam sơn, đá Tuyết Sơn Quỳ Hợp

Liên hệ

Kích thước 3.3 x 2.8 x 5.6 m

Mô tả

Non bộ- hình thức tam sơn, đá Tuyết Sơn Quỳ Hợp