Non bộ tam sơn đá cổ thạch

Liên hệ

Kích thước 4.6 x 3.1 x 6.8 m

Mô tả

Non bộ tam sơn đá cổ thạch