Non bộ tam sơn- hồ koi chất liệu đá Tuyết Sơn. Cao 3,8m. Rộng 3,6m

Liên hệ

Mô tả

Non bộ tam sơn- hồ koi chất liệu đá Tuyết Sơn. Cao 3,8m. Rộng 3,6m