Non bộ thế ngũ hành cho hồ koi- chất liệu đá quý Tuyết sơn xanh ngọc hạng A, thi công tại Việt trì, phú thọ.

Liên hệ

Mô tả

Non bộ thế ngũ hành cho hồ koi- chất liệu đá quý Tuyết sơn xanh ngọc hạng A, thi công tại Việt trì, phú thọ.