Non bộ thế ngũ hành sơn, chất liệu đá quý Tuyết sơn xanh ngọc hạng A- thi công tại Việt trì, Phú thọ

Liên hệ

Mô tả

Non bộ thế ngũ hành sơn, chất liệu đá quý Tuyết sơn xanh ngọc hạng A- thi công tại Việt trì, Phú thọ