Non bộ thế Tam sơn- chất liệu đá đen rừng Cúc phương- cao 3,6m, rộng 3,2m

Liên hệ

Mô tả

Non bộ thế Tam sơn- chất liệu đá đen rừng Cúc phương- cao 3,6m, rộng 3,2m