Non bộ thế tam sơn- chất liệu đá Tuyết sơn xanh ngọc- cao 3,3m,rộng 2,9m

Liên hệ

Mô tả

Non bộ thế tam sơn- chất liệu đá Tuyết sơn xanh ngọc- cao 3,3m,rộng 2,9m