Non bộ thế tam sơn- chất liệu đá xanh đen Thanh hóa

Liên hệ

Kích thước 3.8 x 2.6 x 6.8 m

Mô tả

Non bộ thế tam sơn- chất liệu đá xanh đen Thanh hóa