Tam sơn đá Tuyết sơn xanh ngọc- lối đá ngang. Cao 2,6m, rộng chân 2,1m

Liên hệ

Mô tả

Tam sơn đá Tuyết sơn xanh ngọc- lối đá ngang. Cao 2,6m, rộng chân 2,1m