Thác nước-hồ koi: chất liệu đá thạch thư rừng cúc phương: cao 3,6m, rộng 3,8m

Liên hệ

Mô tả

Thác nước-hồ koi: chất liệu đá thạch thư rừng cúc phương: cao 3,6m, rộng 3,8m