Tuyết sơn cửu đỉnh- việt trì, Phú Thọ

Liên hệ

Kích thước 10 x 3.2 x 6.8 m

Mô tả

Tuyết sơn cửu đỉnh- việt trì, Phú Thọ