Non bộ- hình thức tam sơn, đá đen Ninh Bình

Liên hệ

Kích thước 7.3 x 3.8 x 9.6 m

Mô tả

Non bộ- hình thức tam sơn, đá đen Ninh Bình