Non bộ đá Tuyết sơn

Liên hệ

Kích thước 2.8 x 1.6 x 3.3 m

Mô tả

Non bộ đá Tuyết sơn