Hồ koi tai khu nhà cổ anh Nhân- Kẻ Sặt

Liên hệ

Kích thước 23 x 4.6 x 6.8 m

Mô tả

Hồ koi tai khu nhà cổ anh Nhân- Kẻ Sặt