Non bộ đá Tuyết sơn- cao 3,2m, rộng 3,4m

Liên hệ

Mô tả

Non bộ đá Tuyết sơn- cao 3,2m, rộng 3,4m