Hồ koi tại khách sạn Bình Minh- Hải Dương

Liên hệ

Kích thước 4.2 x 2.6 x 5.9 m

Mô tả

Hồ koi tại khách sạn Bình Minh- Hải Dương