Non bộ đá xanh đen

Liên hệ

Kích thước 4.5 x 3.1 x 6.3 m

Mô tả

Non bộ đá xanh đen